RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN dan RANCANGAN PELAJARAN HARIANBerikut adalah rancangan tahunan dan contoh rancangan harian bagi mata pelajaran KSSR Tahun 1 2011 dari website JPN Melaka, PPD Hulu Langat, PPD Seremban, PPD Kluang, PPD Segamat, PPD JB, JPN Selangor dan PPD Jasin. Rancangan pengajaran bagi mata pelajaran lain akan ditambah dari semasa ke semasa.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN dan RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Berikut adalah rancangan tahunan dan contoh rancangan harian bagi mata pelajaran KSSR Tahun 1 2011 dari website JPN Melaka, PPD Hulu Langat, PPD Seremban, PPD Kluang, PPD Segamat, PPD JB, JPN Selangor dan PPD Jasin. Rancangan pengajaran bagi mata pelajaran lain akan ditambah dari semasa ke semasa.


Bahasa Malaysia Tahun 1 (KSSR)
 1. Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 1 (KSSR) - SK (JPN Melaka) 
 2. Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun  (KSSR) - SJK (JPN Melaka) 
 3. Rancangan Pelajaran Harian Bahasa Malaysia Tahun 1 (KSSR) - SK (JPN Melaka)
 4. Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 1 SK (KSSR) (PPD Seremban) 
 5. Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 1 SK (KSSR) (PPD Segamat)
Bahasa Inggeris Tahun 1 (KSSR)
 1. Rancangan Tahunan Bahasa Inggeris Tahun 1 (KSSR) SK (JPN Melaka)
 2. Contoh Rancangan Harian Bahasa Inggeris Tahun 1 (KSSR) SK (JPN Melaka) 
 3. Rancangan Tahunan Bahasa Inggeris Tahun 1 SK & SJK (KSSR) (PPD Seremban) 
 4. Rancangan Tahunan Bahasa Inggeris Tahun 1 SK & SJK (KSSR) (PPD Seremban) 
 5. Rancangan Tahunan Bahasa Inggeris Tahun 1 SK (KSSR) (JPN Selangor) 
 6. Rancangan Tahunan Bahasa Inggeris Tahun 1 SJK (KSSR) (JPN Selangor)
Matematik Tahun 1 (KSSR)
 1. Rancangan Tahunan Matematik Tahun 1 (KSSR) (JPN Melaka) 
 2. Contoh Rancangan Harian Matematik Tahun 1 (KSSR) (JPN Melaka)
 3. Rancangan Tahunan Matematik Tahun 1 (KSSR) 
 4. Rancangan Tahunan Matematik Tahun 1 (KSSR) (PPD JB) 
Dunia Sains Dan Teknologi Tahun 1 (KSSR)
 1. Rancangan Tahunan Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 (KSSR) (JPN Melaka)
 2. Rancangan Harian Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1(KSSR) (JPN Melaka)
 3. Contoh Rancangan Pengajaran TMK dan Dunia Sains & Teknologi (JPN Melaka)
 4. Rancangan Tahunan Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 (KSSR) B.Cina (JPN Melaka) 
Pendidikan Islam Tahun 1 (KSSR)
 1. Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tahun 1 (KSSR) (JPN Melaka) 
 2. Contoh Rancangan Harian Pendidikan Islam Tahun 1 (KSSR) (JPN Melaka) 
Pendidikan Moral Tahun 1 (KSSR)
 1. Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tahun 1 (KSSR) (JPN Melaka) 
 2. Contoh Rancangan Harian Pendidikan Moral Tahun 1 (KSSR) (JPN Melaka) 
 3. Contoh Rancangan Harian Pendidikan Moral Tahun 1 (KSSR) (PPD Hulu Langat)
 4. Contoh Rancangan Harian Pendidikan Moral Tahun 1 (Bahasa Cina) (KSSR) (PPD Hulu Langat)
Pendidikan Jasmani Tahun 1 (KSSR)
 1. Rancangan Tahunan Pendidikan Jasmani Tahun 1 (KSSR) (JPN Melaka)
 2. Pendidikan Jasmani Tahun 1 (KSSR) Terjemahan Bahasa Tamil (JPN Melaka)
 3. Rancangan Tahunan PJ dan PK Tahun 1 (KSSR) (PPD Jasin) 
Pendidikan Kesihatan Tahun 1 (KSSR)
 1. Rancangan Tahunan Pendidikan Kesihatan Tahun 1 (KSSR) (JPN Melaka)
Dunia Seni Visual Tahun 1 (KSSR)
 1. Rancangan Tahunan Dunia Seni Visual Tahun 1 (JPN Melaka) 
 2. Rancangan Pelajaran Harian Dunia Seni Visual (Contoh) (JPN Melaka) 
 3. Rancangan Tahunan Dunia Seni Visual Tahun 1 (PPD Kluang) 
Dunia Muzik Tahun 1 (KSSR)
 1. Rancangan Tahunan Dunia Muzik Tahun 1 (KSSR) (JPN Melaka)
 2. Contoh Rancangan Harian Dunia Muzik Tahun 1 (KSSR) (JPN Melaka) 
 3. Contoh Rancangan Harian Dunia Muzik Tahun 1 (KSSR) (PPD Jasin) 
Bahasa Arab Tahun 1 (KSSR)
 1. Rancangan Tahunan Bahasa Arab (KSSR) (JPN Melaka) 
 2. Contoh Rancangan Harian Bahasa Arab Tahun 1 (KSSR) (JPN Melaka)  
 3. Contoh Rancangan Harian Bahasa Arab Tahun 1 (KSSR) (PPD Hulu Langat)
Bahasa Cina SK Tahun 1 (KSSR)
 1. Rancangan Tahunan Bahasa Cina Tahun 1 (KSSR) SK (JPN Melaka) 
 2. Rancangan Harian Bahasa Cina Tahun 1 (KSSR) SK (JPN Melaka)
Bahasa Cina SJK Tahun 1 (KSSR)
 1. Rancangan Tahunan Bahasa Cina Tahun 1 (KSSR) SJK (JPN Melaka)

Bahasa Tamil Tahun 1 (KSSR)
 1. Rancangan Tahunan Bahasa Tamil Tahun 1 (KSSR) - SK (JPN Melaka)
 2. Rancangan Tahunan Bahasa Tamil Tahun 1 (KSSR) - SJKT (JPN Melaka) 
Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran (KSSR)
 1. Rancangan Tahunan Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran (KSSR) (JPN Melaka)  


Bahasa Malaysia Tahun 1 (KSSR)
 1. Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 1 (KSSR) - SK (JPN Melaka) 
 2. Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun  (KSSR) - SJK (JPN Melaka) 
 3. Rancangan Pelajaran Harian Bahasa Malaysia Tahun 1 (KSSR) - SK (JPN Melaka)
 4. Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 1 SK (KSSR) (PPD Seremban) 
 5. Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 1 SK (KSSR) (PPD Segamat)
 6. KSSR Bahasa Melayu Tahun 1 SK 
 7. KSSR Bahasa Melayu Tahun 1 SJK
Bahasa Inggeris Tahun 1 (KSSR)
 1. Rancangan Tahunan Bahasa Inggeris Tahun 1 (KSSR) SK (JPN Melaka)
 2. Contoh Rancangan Harian Bahasa Inggeris Tahun 1 (KSSR) SK (JPN Melaka) 
 3. Rancangan Tahunan Bahasa Inggeris Tahun 1 SK & SJK (KSSR) (PPD Seremban) 
 4. Rancangan Tahunan Bahasa Inggeris Tahun 1 SK & SJK (KSSR) (PPD Seremban) 
 5. Rancangan Tahunan Bahasa Inggeris Tahun 1 SK (KSSR) (JPN Selangor) 
 6. Rancangan Tahunan Bahasa Inggeris Tahun 1 SJK (KSSR) (JPN Selangor)
 7. KSSR English Tahun 1 SK
 8. KSSR English Tahun 1 SJK
Matematik Tahun 1 (KSSR)
 1. Rancangan Tahunan Matematik Tahun 1 (KSSR) (JPN Melaka) 
 2. Contoh Rancangan Harian Matematik Tahun 1 (KSSR) (JPN Melaka)
 3. Rancangan Tahunan Matematik Tahun 1 (KSSR) 
 4. Rancangan Tahunan Matematik Tahun 1 (KSSR) (PPD JB) 
Dunia Sains Dan Teknologi Tahun 1 (KSSR)
 1. Rancangan Tahunan Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 (KSSR) (JPN Melaka)
 2. Rancangan Harian Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1(KSSR) (JPN Melaka)
 3. Contoh Rancangan Pengajaran TMK dan Dunia Sains & Teknologi (JPN Melaka)
 4. Rancangan Tahunan Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 (KSSR) B.Cina (JPN Melaka) 
Pendidikan Islam Tahun 1 (KSSR)
 1. Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tahun 1 (KSSR) (JPN Melaka) 
 2. Contoh Rancangan Harian Pendidikan Islam Tahun 1 (KSSR) (JPN Melaka) 
Pendidikan Moral Tahun 1 (KSSR)
 1. Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tahun 1 (KSSR) (JPN Melaka) 
 2. Contoh Rancangan Harian Pendidikan Moral Tahun 1 (KSSR) (JPN Melaka) 
 3. Contoh Rancangan Harian Pendidikan Moral Tahun 1 (KSSR) (PPD Hulu Langat)
 4. Contoh Rancangan Harian Pendidikan Moral Tahun 1 (Bahasa Cina) (KSSR) (PPD Hulu Langat)
Pendidikan Jasmani Tahun 1 (KSSR)
 1. Rancangan Tahunan Pendidikan Jasmani Tahun 1 (KSSR) (JPN Melaka)
 2. Pendidikan Jasmani Tahun 1 (KSSR) Terjemahan Bahasa Tamil (JPN Melaka)
 3. Rancangan Tahunan PJ dan PK Tahun 1 (KSSR) (PPD Jasin) 
Pendidikan Kesihatan Tahun 1 (KSSR)
 1. Rancangan Tahunan Pendidikan Kesihatan Tahun 1 (KSSR) (JPN Melaka)
Dunia Seni Visual Tahun 1 (KSSR)
 1. Rancangan Tahunan Dunia Seni Visual Tahun 1 (JPN Melaka) 
 2. Rancangan Pelajaran Harian Dunia Seni Visual (Contoh) (JPN Melaka) 
 3. Rancangan Tahunan Dunia Seni Visual Tahun 1 (PPD Kluang) 
Dunia Muzik Tahun 1 (KSSR)
 1. Rancangan Tahunan Dunia Muzik Tahun 1 (KSSR) (JPN Melaka)
 2. Contoh Rancangan Harian Dunia Muzik Tahun 1 (KSSR) (JPN Melaka) 
 3. Contoh Rancangan Harian Dunia Muzik Tahun 1 (KSSR) (PPD Jasin) 
Bahasa Arab Tahun 1 (KSSR)
 1. Rancangan Tahunan Bahasa Arab (KSSR) (JPN Melaka) 
 2. Contoh Rancangan Harian Bahasa Arab Tahun 1 (KSSR) (JPN Melaka)  
 3. Contoh Rancangan Harian Bahasa Arab Tahun 1 (KSSR) (PPD Hulu Langat)
Bahasa Cina SK Tahun 1 (KSSR)
 1. Rancangan Tahunan Bahasa Cina Tahun 1 (KSSR) SK (JPN Melaka) 
 2. Rancangan Harian Bahasa Cina Tahun 1 (KSSR) SK (JPN Melaka)
Bahasa Cina SJK Tahun 1 (KSSR)
 1. Rancangan Tahunan Bahasa Cina Tahun 1 (KSSR) SJK (JPN Melaka)
 2. KSSR Bahasa Cina Tahun 1 SJK

Bahasa Tamil Tahun 1 (KSSR)
 1. Rancangan Tahunan Bahasa Tamil Tahun 1 (KSSR) - SK (JPN Melaka)
 2. Rancangan Tahunan Bahasa Tamil Tahun 1 (KSSR) - SJKT (JPN Melaka) 
Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran (KSSR)
 1. Rancangan Tahunan Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran (KSSR) (JPN Melaka)  


Contoh Rancangan Harian KSSR


Konsep KSSR

 • Konsep Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)  
 • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/2010 
 • Surat Siaran Pelaksanaan Modul Elektif KSSR 

Pra Sekolah 

 • Dokumen Standard Kurikulum Pra Sekolah 

Bahasa Malaysia 
 • Dokumen Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Tahun 1 - SK 
 • Dokumen Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Tahun 1 - SJK 
 • Bahan Sokongan Kurikulum Bahasa Malaysia (17.7 MB) taklimat, panduan guru 

Bahasa Inggeris 
 • Dokumen Standard Kurikulum Bahasa Inggeris Tahun 1 - SK 
 • Dokumen Standard Kurikulum Bahasa Inggeris Tahun 1 - SJK 
 • Bahan Sokongan Kurikulum Bahasa Inggeris (17.3 MB) overview, guide book, pedagogy 
 • Guide Book (page 19-65) 
 • Bahan JU Bahasa Inggeris PPD Seremban (37.7 MB) update 1/1/2011 

Bahasa Cina 
 • Dokumen Standard Kurikulum Bahasa Cina Tahun 1 - SJKC 
 • Dokumen Standard Kurikulum Bahasa Cina Tahun 1 - SK 
 • Bahan Sokongan Kurikulum Bahasa Cina - SJKC (9.8 MB) 
 • Bahan Sokongan Kurikulum Bahasa Cina - SK (6.25 MB) 

Bahasa Tamil 
 • Dokumen Standard Kurikulum Bahasa Tamil Tahun 1 - SJKT 
 • Dokumen Standard Kurikulum Bahasa Tamil Tahun 1 - SK 
 • Bahan Sokongan Kurikulum Bahasa Tamil - SJKT (15.7 MB) 
 • Bahan Sokongan Kurikulum Bahasa Tamil - SK (15.4 MB) 

Bahasa Arab 
 • Dokumen Standard Kurikulum Bahasa Arab Tahun 1 
 • Bahan Sokongan Kurikulum Bahasa Arab (0.4 MB) 
 • Borang Markah PKSR Bahasa Arab Tahap 1 

Bahasa Iban 
 • Dokumen Standard Kurikulum Bahasa Iban Tahun 1 
 • Bahan Sokongan Kurikulum Bahasa Iban buku aktiviti, panduan guru 

Bahasa Kadazandusun 
 • Dokumen Standard Kurikulum Bahasa Kadazandusun Tahun 1 
 • Bahan Sokongan Kurikulum Bahasa Kadazandusun buku aktiviti, panduan guru 

Pendidikan Islam 
 • Dokumen Standard Kurikulum Pendidikan Islam Tahun 1 
 • Bahan Sokongan Kurikulum Pendidikan Islam (13 MB) taklimat, panduan guru 
 • Bahan JU P. Islam PPD Seremban (32.8 MB) - update 1/1/2011 
 • Pemulihan Jawi Tahun 1 modul, panduan guru 

Pendidikan Moral 
 • Dokumen Standard Kurikulum Pendidikan Moral Tahun 1 - Versi BM 
 • Dokumen Standard Kurikulum Pendidikan Moral Tahun 1 - Versi BC 
 • Dokumen Standard Kurikulum Pendidikan Moral Tahun 1 - Versi BT 
 • Bahan JU P. Moral Tahun 1 (118 MB) - update 1/1/2011 

Matematik 
 • Dokumen Standard Kurikulum Matematik Tahun 1 - Versi BM 
 • Dokumen Standard Kurikulum Matematik Tahun 1 - Versi BC 
 • Dokumen Standard Kurikulum Matematik Tahun 1 - Versi BT 
 • Bahan Sokongan Kurikulum Matematik (102 MB) taklimat, modul 
 • Modul Pengajaran Matematik Tahun 1 - Ver BC dan BT (25.8 MB) 
 • Bahan Bengkel KSSR Matematik Tahun 1 - PPD Seremban (1.5 MB) - update 1/1/2011 

Pendidikan Khas 
 • Masalah Pendengaran (70.4 MB) 
 • Masalah Penglihatan (18.5 MB) 
 • Masalah Pembelajaran (12.4 MB) 

Pendidikan Jasmani 
 • Dokumen Standard Kurikulum P. Jasmani Tahun 1 - Versi BM 
 • Dokumen Standard Kurikulum P. Jasmani Tahun 1 - Versi BC 
 • Dokumen Standard Kurikulum P. Jasmani Tahun 1 - Versi BT 
 • Bahan Sokongan Kurikulum P. Jasmani (12.4 MB) modul 
 • Bahan JU P. Jasmani PPD Seremban (31.3 MB) - update 1/1/2011 

Pendidikan Kesihatan 
 • Dokumen Standard Kurikulum Pend. Kesihatan Tahun 1 
 • Bahan JU Pend. Kesihatan PPD Seremban (16.7 MB) - update 1/1/2011 

Dunia Sains dan Teknologi 
 • Dokumen Standard Kurikulum Sains Tahun 1 - Versi BM 
 • Dokumen Standard Kurikulum Sains Tahun 1 - Versi BC 
 • Dokumen Standard Kurikulum Sains Tahun 1 - Versi BT 
 • Dokumen Standard Kurikulum TMK Tahun 1 - Versi BM 
 • Dokumen Standard Kurikulum TMK Tahun 1 - Versi BC
 • Dokumen Standard Kurikulum TMK Tahun 1 - Versi BT
 • Bahan Sokongan Kurikulum Sains (99 MB) taklimat, modul 
 • Bahan Sokongan Kurikulum TMK (9.4 MB) taklimat, modul 

Dunia Kesenian 
 • Dokumen Standard Kurikulum Muzik Tahun 1 - Versi BM 
 • Dokumen Standard Kurikulum Muzik Tahun 1 - Versi BC 
 • Dokumen Standard Kurikulum Muzik Tahun 1 - Versi BT 
 • Bahan Sokongan Kurikulum Dunia Muzik  (52.3 MB) pentaksiran, lagu, modul 
 • Dokumen Standard Kurikulum Seni Tahun 1 - Versi BM 
 • Dokumen Standard Kurikulum Seni Tahun 1 - Versi BC
 • Dokumen Standard Kurikulum Seni Tahun 1 - Versi BT
 • Bahan Sokongan Kurikulum Seni Visual (2.88 MB) panduan pengajaran 
 • Bahan JU Dunia Muzik PPD Seremban (24.6 MB) update 1/1/2011 

Elemen Merentas Kurikulum 
 • Konsep Elemen Merentas Kurikulum 
 • Elemen Keusahawanan 
 • Elemen Kreativiti 
 • Elemen Teknologi Maklumat dan Komunikasi 


Read more: http://syazalina83.blogspot.com/2010/11/kurikulum-standard-sekolah-rendah-kssr.html#ixzz1NviDQIGt